Dansk English
+

Future Innovators

Innovation, robotter og teknologi for de ældste klasser i folkeskolen

Program fra 2018 Folder fra 2018

Hvad er Future Innovators

Future Innovators er Syddanske Forskerparkers årligt tilbagevendende innovationsdag i Odense for folkeskolens 8. og 9. klasser. Her beskæftiger eleverne sig med innovation, robotter og teknologi gennem en dag med med forskellige workshops i tæt samarbejde med en række virksomheder.

1800 elever fra 77 klasser i 5 kommuner har deltaget i Future Innovators.

 

Vi giver

  • gratis deltagelse (der er bindende tilmelding)
  • en dag i professionelle rammer udenfor skolen
  • obligatorisk informationsmøde for lærere
  • gratis frokost til alle
  • læringsmål for dagen
  • materialer, der kan arbejdes videre med efter Future Innovators

Skolen sikrer

  • at hver klasse har mindst én lærer med
  • at de deltagende lærere kommer til informationsmøde et par uger inden arrangementet (Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M)
  • at hver elev har en computer/tablet med

4 workshops

Hovedelementerne i Future Innovators er 4 faciliterende workshops, som introducerer eleverne for forskellige aspekter af innovation og teknologi. Facilitatorerne kommer fra virksomhederne Loop Company, App Academy og Syddansk Erhvervsskole.

De 4 workshops handler om teamwork, brainstorming, programmering af en robot og kodning af sensorer i tekstiler. Dagen og workshopsne er bygget op omkring et tema, som i 2019 er Odense Letbane og trafiksikkerhed.

I pauserne møder eleverne robotter og virksomheder, og der er lidt fysisk aktivitet for de interesserede.

Workshop: Teamwork - Kend dig selv

Der er brug for forskellige roller og kompetencer for at et team virkelig fungerer.

De præcise opgaver eleverne skal arbejde med i forhold til årets tema, er endnu ikke fastlagt.

Hent materiale fra 2018 Hent slides fra workshoppen

Workshop: Brainstorm

Gode ideer og løsninger kommer ikke bare ud af den blå luft, men opstår, når vi arbejder med strukturerede metoder.

De præcise opgaver eleverne skal arbejde med i forhold til årets tema, er endnu ikke fastlagt.

Hent materiale fra 2018 Hent slides fra workshoppen

Workshop: Programmér en robot

Robotter kan bruges til at optimere effektiviteten, samt spare mandskab og udføre opgaver på tidspunkter af døgnet, hvor der ikke er passagerer i letbanen.

De præcise opgaver eleverne skal arbejde med i forhold til årets tema, er endnu ikke fastlagt.

Eleverne bruger deres egen computer eller tablet.

Hent øvelser fra 2018 Hent løsningen fra 2018

Workshop: Lav intelligent tøj

I denne workshop arbejder eleverne med sensorer i tekstiler, som de via kode skal have til at udføre forskellige handlinger.

De præcise opgaver eleverne skal arbejde med i forhold til årets tema, er endnu ikke fastlagt.

Hent øvelser fra 2018

Sådan tilmelder du dine elever

Næste afholdelse er d. 5. - 8. feb 2019.

Tilmeldingen er dog ikke åben endnu. Send en mail til [email protected], hvis du vil have besked, når tilmeldingen åbner.

Vær opmærksom på at tilmeldingen er bindende!

Virksomheder i Odense

Et af formålene med Future Innovators er at vise eleverne de mange muligheder, som Odenses erhvervsliv byder på både nu men også i fremtiden. I videoen her giver forskellige virksomheder deres bud på hvordan fremtiden ser ud. 

Det siger tidligere deltagere

Vi bruger både den innovative process og gruppedynamikkerne, når vi kommer hjem. Det giver helt sikkert noget særligt, at eleverne får viden serveret på en anden måde end de er vant til.
Lærer fra Kolding
Jeg har lært om microbits, som var helt nyt for mig, og jeg har fået øjnene mere op for hvad teknologien kan bruges til.
Dreng fra 8. klasse i Odense
Jeg havde ikke tænkt så meget over teknologi, før jeg var med til Future Innovators.
Pige fra 9. klasse i Odense
Future Innovators har været bedre end jeg troede, fordi jeg har lært mig selv bedre at kende.
Pige fra 9. klasse i Odense
Mine elever får en vedvarende nysgerrihed omkring teknologien med sig, men også vigtigheden af at kende sig selv.
Lærer fra Odense

Hvem finansierer?

Future Innovators 2019 bliver finansieret af Odense Kommune, Møllerens Fond og Fonden for Syddanske Forskerparker.

Alt i alt har ca. 1800 elever allerede deltaget i Future Innovators.

Processen

Som deltagende lærer er der nogle steps, du skal være opmærksom på.

Tilmeld klassen
Forberedelse
Lær og bliv inspireret
Brug Future Innovators i klassen

Hvis du synes Future Innovators lyder som en spændende og lærerig dag for dine elever, skal du tilmelde klassen. Det er kun lærer, som kan tilmelde en klasse - ikke individuelle elever.

Du kan se længere oppe på siden hvordan.

Som deltagende lærer er det vigtigt, at du tager ansvar for din klasse, selv er engageret og hjælper os med at gøre dagen så god som muligt for alle. Vi sørger for at indholdet er i top, og vi forventer, at du sørger for, at dine elever ved, hvad de skal igennem på dagen, og at der er styr på dem. For at klæde dig bedre på holder vi et obligatorisk informationsmøde inden selve arrangementet.

Dette punkt er selve Future Innovators, hvor dine elever - men forhåbentlig også du - får en masse ny viden og bliver inspireret til at bruge den viden fremadrettet.

I hver af de 4 workshops får I nogle materialer, som I kan bruge, når I kommer hjem i klassen igen. Via disse links kan du finde materialer fra afholdelsen i 2018. 

Brainstorming   |   Teams - kend dig selv   |  Lav intelligent tøj   |   Programmér en robot

Vibeke Lynderup

Vibeke Lynderup

Projektleder: Future Innovators, TakeOff [email protected] +45 24 87 43 98

Vi glæder os til 5.-8. feb 2019

Tilmeldingen er ikke åben endnu, men send en mail, hvis du til have besked, når tilmeldingen åbner.

Send mail
close

Udfyld formularen og vi kontakter dig...

Henvendelsen drejer sig om følgende: (vælg en af nedenstående muligheder)

Persondataoplysninger drejer sig om følgende: (vælg en af nedenstående muligheder)