Dansk English
+
august 25, 2022

Genopslag – Direktør – Syddanske Forskerparker

Kan du begejstre, se muligheder og skabe resultater? Er relationsopbygning og netværksdannelse blandt dine spidskompetencer? Har du blik for forretningsudvikling og markedsføring? Og omfatter dine værdier inddragelse, synlighed og en vis risikovillighed?

Organisatorisk består Syddanske Forskerparker af to selvstændige juridiske enheder med hver deres bestyrelse. Disse to er ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark, som ejes af Odense Kommune, og Fonden Syddanske Forskerparker.

Syddanske Forskerparker vil være et endnu stærkere innovationsmiljø for virksomheder, der udvikler, tester og afsætter nye teknologier og løsninger. Målet er at udvikle Forskerparken forretningsmæssigt, fra overvejende at have fokus på udlejning og ejendomsadministration, til fremadrettet at understøtte og skabe de perfekte rammer og muligheder for innovation og iværksætteri.

Opgaven
Den nye direktør skal varetage 5 overordnede opgaver.

For det første skal direktøren kunne se de forretningsmæssige udviklingsmuligheder. Syddanske Forskerparkers fysiske placering som en del af Campus Odense skal udnyttes bedre. Nærheden til SDU, OUH, Teknologisk Institut og klyngen af medico– og velfærdsteknologiske virksomheder, repræsenterer uforløste potentialer, som direktøren skal kunne se og arbejde med. Opgaven bliver at udvikle Forskerparken forretningsmæssigt, fra overvejende at have fokus på udlejning og ejendomsadministration, til fremadrettet også at være en enhed, der tilbyder de bedste rammer og muligheder for innovation og iværksætteri. Syddanske Forskerparker skal være et værdiskabende kontaktpunkt for virksomhederne og være vidensformidler til eksisterende rådgivnings- og udviklingsmiljøer.

For det andet har den nye direktør en væsentlig opgave med at generere indtægter til Syddanske Forskerparker og herunder evne at navigere i en situation, hvor den økonomiske ramme ikke er endelig fastlagt. Direktøren skal kunne se kreative muligheder, i forhold til løbende at rejse midler til nye aktiviteter og byggerier, eksempelvis i samarbejde med andre fonde.

For det tredje skal den nye direktør formå at bringe bestyrelsernes ressourcer i spil, og have en inviterende og visionær tilgang til samarbejdet med bestyrelserne. Direktøren skal kunne se og skabe synergier mellem de ønsker de to bestyrelser har til udviklingen af forskerparkerne. Syddanske Forskerparker har udarbejdet en strategi, hvor ambitionen er, at Syddanske Forskerparker skal indtage en ny og stærk markedsposition, med afsæt i Campus Odense og samspillet med blandt andet SDU, OUH, private virksomheder og iværksættere. Den nye direktør skal, i samspil med chefgruppen i Syddanske Forskerparker, medvirke til at konkretisere strategien til en egentlig handlingsplan og udmønte denne i samarbejde med de to bestyrelser. En central opgave for den nye direktør bliver at definere og afgrænse, hvordan Syddanske Forskerparker skal placere sig i landskabet for iværksætteri. Denne opgave kræver, at direktøren har et åbent, fremsynet og innovativt perspektiv på mulighederne.

For det fjerde er det en vigtig opgave for direktøren at have blik for at bringe medarbejdernes ideer, viden og erfaringer i spil. Stillingen indebærer, at direktøren har erfaring som personaleleder. Den nye direktør skal derfor være kompetent på egen hånd, men også adressere samspillet med medarbejderne og andre interessenter.

Endelig er der en række aktuelle opgaver af driftsmæssig karakter, som den nye direktør vil skulle forholde sig til tidligt i ansættelsen. Det omfatter etableringen af en ny hjemmeside, opdateringen af det eksisterende afregningssystem og udviklingen af nye kreative og målrettede anvendelser af parkens uudnyttede lejemål.

Personen
Det forventes, at direktøren har aktuel viden om erhvervsfremme og innovationsprocesser. Derudover er den ideelle direktør både aktiv og opsøgende i forhold til at skabe, udvikle og anvende nye relationer og netværk. Direktøren skal kende til iværksætteri- og vækstmiljøet, og det vil være en fordel at have et eksisterende netværk indenfor området.

Direktøren formår at placere sig som en markant og kompetent figur mellem Syddanske Forskerparker og det omkringliggende forsknings- og erhvervsnetværk. Direktøren skal kunne agere bindeled og igangsætter af nye samarbejder, hvor lejerne i Syddanske Forskerparker kan hente rådgivning til deres startups og scaleups, på en måde der skaber værdi for både lejere, samarbejdspartnere og parken selv. Med andre ord skal direktøren kunne kombinere et kommercielt sigte med evnen til at kunne begejstre og skabe både følgeskab og medejerskab.

Direktørens adfærd og tilgang til opgaver og omgivelser skal være præget af en interesseret imødekommenhed og nysgerrighed, kombineret med en naturlig autoritet. Stillingen kræver en person med en veludviklet situationsfornemmelse, der på troværdig og ubesværet vis, kan begå sig i alle relevante sammenhænge, og som formår at balancere sikkert mellem at skulle stille sig frem og tage initiativ, og træde tilbage og lade andre føre ordet.

Kommunikation er en central del af den nye direktørs daglige arbejde. Direktøren skal derfor være en begejstret og indlevende kommunikator, der kan skabe en fornyet interesse i Syddanske Forskerparker. Den helt rette direktør evner at formidle den gode historie på en betagende måde, så omgivelserne lytter og inspireres, herunder især lejere, samarbejdspartnere og andre potentielle medspillere.

Der er ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig baggrund. Det at være direktør for en ambitiøs forskerpark kræver dog en høj arbejdskapacitet og evnen til at bevare roen og overblikket, også i pressede og konfliktfyldte situationer.

Derudover vil det kun være positivt, hvis direktøren har nogle af disse kvalifikationer og erfaringer:

·         Relevant erfaring fra det private erhvervsliv

·         Erfaring med relevante forskningsmiljøer og -processer

·         Erfaringer fra ansættelse i – eller samarbejde med – innovative miljøer og evnen til at agere i disse

·         Stor diversitet i vedkommendes erhvervsmæssige erfaringer

·         En stor spændvidde i typen af opgaver som vedkommende mestrer.

·         Erfaring med ledelse – og erfaring med at være eksponeret og respekteret som drivkraft for udvikling.

Direktøren refererer til bestyrelsen for ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark og til bestyrelsen for Fonden Syddanske Forskerparker.

Andet

Læs mere om stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Her kan stillings- og personprofilen ses.

Tiltrædelse: 1. december 2022.

Ansøgningsfrist: Søndag den 4. september 2022 kl. 23.59

Kontakt gerne administrerende direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

close

Udfyld formularen og book lokalet...

  Udfyld formularen og book lokalet...

   News

   Kontorer til leje – sådan finder du de rigtige!

   Er du på jagt efter et nyt kontor, men i tvivl om hvilken form for kontor, du skal vælge? Skal det være et hjemmekontor, et virtuelt kontor eller måske et kontor i et kontorhotel? Der er flere mul...

   Read more
   Kontorer til leje – sådan finder du de rigtige!
   News

   Energibesparelser i Forskerparken og Videnbyen

   Vi har skærpet bevidstheden på energibesparelser💡👇 På grund af den højspændte situation, de høje energipriser og på regeringens anbefaling har vi foretaget en række energibesparende ...

   Read more
   Energibesparelser i Forskerparken og Videnbyen
   close

   Udfyld formularen og book lokalet...

    Udfyld formularen og book lokalet...

     Udfyld formularen og book lokalet...

      Udfyld formularen og book lokalet...

        Udfyld formularen og vi kontakter dig...

         Udfyld formularen og vi kontakter dig...

         Kontakt Mette Henriksen på 63157209, hvis du har spørgsmål

          Henvendelsen drejer sig om følgende: (vælg en af nedenstående muligheder)

          Persondataoplysninger drejer sig om følgende: (vælg en af nedenstående muligheder)