syddanske Forskerparker

Bestyrelsen i
Fonden Syddanske Forskerparker

Nedenfor ses bestyrelsesmedlemmer i Fonden Syddanske Forskerparker
pr. 31.12.2022. Alle bestyrelsens medlemmer anses for uafhængige.

Bestyrelsesformand

Iben Lindhardt Olsson

Advokat, partner og indehaver hos Astria Advokater I/S

Iben Lindhardt Olsson har juridisk ekspertise og er uddannet bestyrelsesadvokat og mediator samt direktør i egne selskaber.

Hun har ledelseshverv i: A&B Analyse A/S og Sea-Point Marine Equipment A/S. Desuden er hun bestyrelsesmedlem i en række fonde: Albanifonden, fm, Lis Jantzen fødselsdagsmindefond, Humlemagasinet, Sigfred Pedersens Museets fond. samt repræsentantskabsmedlem i RealDania.

næstformand

Peter Sonny Berthold

Fhv. borgmester og forhenværende medlem af regionsrådet for Region Syddanmark

Peter Sonny Berthold har gennem et 40 år langt politisk liv opbygget en evne til at splitte problemstillinger, se muligheder og finde løsninger – ofte ad utraditionelle veje.

Han er tidligere kompagnichef i Hjemmeværnskompagni, og direktør for Egtved Kursus Center. Desuden har han siddet som landsformand for Liberalt Oplysnings Forbund, Venstres Hovedbestyrelse, formand for Region Syd-/Østjyllands Turistråd, medlem af Regionsudvalget/Bruxelles, næstformand TAS (Trekantens Affaldsforbrændings Selskab) og i bestyrelsen for Pensionskassernes Administration, PKA A/S. Han har siddet i flg. politiske udvalg i regionsrådet: Forretningsudvalget, Videnskabsetisk komité, Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner og i bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor i Bruxelles.

medlem

Jens Ringsmose

Rektor på Syddansk Universitet siden november 2021

Jens Ringsmose er oprindeligt uddannet historiker på Syddansk Universitet, hvor han også har startet sin forskerkarriere med fokus på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område.

SDU har været gennemgående i Jens Ringsmoses karriere, der også tæller ansættelser ved Dansk Institut for Militære Studier og Forsvarsakademiet. Jens Ringsmose har tidligere været dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU, hvor han har skabt synlige resultater og blandt andet stået bag SDU’s samarbejde med Media City Odense og SDU’s Business School.

Karrieren består derudover af stor faglig og ledelsesmæssig erfaring, der tillige omfatter et stort nationalt og internationalt netværk.

medlem

Claus Houden

Bestyrelsesformand og byrådsmedlem, V i Odense

Claus Houden’s netværk, referencer og engagement spænder vidt, som både erhvervs- og kulturperson.

I det politiske liv har han erfaring som Rådmand for Beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense, medlem af økonomiudvalg mm. Han sidder i Fonden Nordatlantisk Hus som formand og i bestyrelsen for Den Kgl. Balletskole.

Han er investor og co-founder for den internationale Hans Christian Andersen Litteraturpris.

medlem

Dorthe Lund Kaack

Medejer af Micro Matic og direktør for C.C.N. Holding

Med en ph.d. i statskundskab har Dorthe en solid forståelse for strategi og ledelse. Til daglig spiller hun en central rolle i industrikoncernen Micro Matic som medejer og bidrager til familiens holdingselskab, C.C.N. Holding, som direktør.

Hendes erfaring strækker sig også til bestyrelsesarbejde i forskellige miljøer, herunder teknologi-startups og kulturinstitutioner, hvor hun anvender sin viden til at fremme udvikling og innovation. Dorthe Lund Kaack er anerkendt for sin praktiske tilgang og bidrag til vækst og udvikling i de sektorer, hun er involveret i.