Dansk English
+

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer i Fonden Syddanske Forskerparker pr. august 2021

Iben Lindhardt Olsson, formand (K, født 1962, indtrådt 19.12.2017, udpeget til formand 11.04.2018, genvalgt)
Advokat, partner hos Astria Advokater

Iben Lindhardt Olsson har juridisk ekspertise og er uddannet bestyrelsesadvokat og mediator samt direktør i egne selskaber. Hun har ledelseshverv i: A&B Analyse A/S, Sea-Point Marine Equipment A/S, Dansk Ingeniør Teknik A/S og er medlem af Realdanias repræsentantskab. Desuden er hun bestyrelsesmedlem i en række fonde: Albanifonden, fm, Lis Jantzen fødselsdagsmindefond, Humlemagasinet, Sigfred Pedersens Museets fond og GF Forsikrings sikkerhedspris komité.

Peter Sonny Berthold, næstformand (M, født 1949, indtrådt 17.03.2014, genvalgt)
Fhv. borgmester og forhenværende medlem af regionsrådet for Region Syddanmark

Peter Sonny Berthold har gennem et 40 år langt politisk liv opbygget en evne til at splitte problemstillinger, se muligheder og finde løsninger – ofte ad utraditionelle veje. Han er tidligere kompagnichef i Hjemmeværnskompagni, og direktør i for Egtved Kursus Center. Desuden har han siddet som landsformand for Liberalt Oplysnings Forbund, formand for Region Syd-/Østjyllands Turistråd, medlem af Regionsudvalget/Bruxelles, næstformand TAS (Trekantens Affaldsforbrændings Selskab) og i bestyrelsen for Pensionskassernes Administration, PKA A/S. Han har siddet i flg. politiske udvalg i regionsrådet: Videnskabsetisk komité, Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner og i bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor i Bruxelles

Søren E. Frandsen (M, født 1961, indtrådt 29. april 2020)
Chef, SDU Research & Innovation Organisation (SDU RIO)

Søren E. Frandsen er nationaløkonom med forskningsmæssig baggrund fra OECD, Det Økonomiske Råd og Fødevareøkonomisk Institut. Han har været forskningschef og direktør for Fødevareøkonomisk Institut samt prorektor og universitetsdirektør på Aarhus Universitet. Han har særlige kompetencer indenfor forskning, forskningsledelse, forskningsbaseret myndighedsbetjening samt ledelse og administration af danske universiteter. Som chef for SDU RIO leder han understøttelsen af forskere, studerende og samarbejdspartnere om bl.a. forretningsudvikling, patent og IP-rettigheder, samarbejdskontrakter, projektudvikling og forskerstøtte samt iværksætteri og employabilitet. Han er formand for Science Venture Denmark A/S og næstformand for Jönkoping University.

Syddansk Universitet er aktør i flere af de forskerparker, Syddanske Forskerparker driver. Sammen med Science Ventures ejer Fonden investeringsselskabet Syddansk Innovation.

Claus Houden (M, født 1960, indtrådt 29. april 2020)
Bestyrelsesformand og byrådsmedlem, Odense

Claus Houden’s referencer og engagement spænder vidt som både erhvervs- og kulturperson. Han sidder i Fonden Nordatlantisk Hus som formand, er næstformand Fjernvarme Fyn Holding A/S, samt i bestyrelsen for Den Kgl. Balletskole , By- og Kulturudvalget og Verdensmåludvalget i Odense. Han er investor og co-founder for den internationale Hans Christians Andersen Litteraturpris og har haft flere rejser til Østen for etablering af kulturelt og erhvervsmæssigt samarbejde med det formål, at udbrede kendskabet til Danmark, specielt Odense og Fyn.

Birthe Friis Mortensen (K, født 1957, indtrådt 22.08.2012, genvalgt)
Seniorrådgiver, tidl. Rektor, professionshøjskolen UC SYD

Birte Friis Mortensen har særlige kompetencer indenfor ledelse, generel og strategisk, samt omfattende erfaring med forandrings- og fusionsledelse. Hun er mangeårig ledelsesrådgiver (PwC ManagementConsultants) indenfor områderne strategi, it og procurement. Hun er medlem af bestyrelsen på Tønder Gymnasium og HF (fmd) og Aabenraa Statsskole (næstformand), medlem af repræsentantskabet på SDU, samt medlem af Sandbjerg Gods’ bestyrelse.

Der er pt. 2 ubesatte poster i bestyrelsen.

Alle bestyrelsens medlemmer anses for uafhængige.

close

Udfyld formularen og book lokalet...

  Udfyld formularen og book lokalet...

   Udfyld formularen og book lokalet...

    Udfyld formularen og book lokalet...

      Udfyld formularen og vi kontakter dig...

       Udfyld formularen og vi kontakter dig...


       Kontakt Mette Henriksen på 63157209, hvis du har spørgsmål

        Henvendelsen drejer sig om følgende: (vælg en af nedenstående muligheder)

        Persondataoplysninger drejer sig om følgende: (vælg en af nedenstående muligheder)