syddanske Forskerparker

Historien om Syddanske Forskerparker

Fonden Syddanske Forskerparkers historie er lang og lidt kringlet.

Læs vores historie nedenfor.

begyndelsen

Begyndelsen

Syddanske Forskerparker startede som en tanke hos fremtrædende odenseanske forretningsmænd – en tanke om at understøtte både forskningsverdenen og virksomhederne, som har brug for den nyeste viden og know-how.

Ved at etablere en forskerpark, hvor forskere, innovatører og virksomheder med stort vidensbehov kan bo sammen og mødes, ønsker vi at speede processen i vidensdelingen op og styrke kendskabet til og samarbejdet mellem forskningsverdenen og virksomhederne.

Opbyggelsen

1991 – Fonden Syddanske Forskerparker bliver skabt

Ting tager som bekendt tid, og der skulle gå en årrække, inden de første bygninger stod klar, og Forskerparken langsomt blev opbygget, men i 1991 blev første generation af det, der senere blev til Fonden Syddanske Forskerparker, etableret. Vi regner derfor vores fødselsdag tilbage til 1991.

Idag

Fonden Syddanske Forskerparker i dag

Fonde bygger deres virksomhed på en fundats, som lægger rammerne for fondens virke. Fonden Syddanske Forskerparker skal, ifølge vores fundats, styrke forskning og innovation ved at stille lokaler, know-how og ressourcer til rådighed for forskningsaktiviteter, udvikling og innovation – gerne ved at etablere stærke kompetencenetværk til andre erhvervsfremmeaktører.

Derudover skal vi sikre tilgængelige muligheder for startupvirksomheder, som skal være til gavn for det område, Fondens aktiviteter dækker.

Forskerparken og Videnbyen

To afdelinger i Odense

Lige midt i Danmark og lige midt i Campus Odense ligger Forskerparken og Videnbyen i dag som to attraktive afdelinger med brobygning til de store forskningsinstitutioner lige i baghaven. Vi har en lang række virksomheder med sundheds- og velfærdsteknologi, robot-teknologi og sundhedsdata som kerneydelse, og innovationsniveauet er højt. Beliggenhed, naboer og lejere i Forskerparken og Videnbyen udgør tilsammen et stærkt attraktivt center for nye virksomheder, der relaterer sig til sundhed, tech og innovation.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Syddanske Forskerparker er en erhvervsdrivende fond med formål at drive innovations- og forskerparker i Region Syddanmark samt understøtte iværksætteri og videnstunge erhverv som robot- og velfærdsteknologi, design, IT, grøn energi samt sundhed og miljø.

Fonden Syddanske Forskerparker arbejder målrettet på at være et kraftcenter for at tilvejebringe videntransfer, brobygning og community-etablering mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og private og offentlige virksomheder inden for en bred pallette af sundheds-, tech-, rådgivnings- og start-up-virksomheder, som udgør lejerbasen i Syddanske Forskerparker.

Med udgangspunkt i de fysiske rammer i Forskerparken og i Videnbyen, som er ejet af Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, styrker og udvikler Fonden Syddanske Forskerparker grundlaget for innovation og udvikling i Forskerparken og i Campus Odense-området.

Kontakt os

Birthe Friis, direktør hos Syddanske Forskerparker,

Birthe Friis Mortensen

Direktør

Tlf.: +45 3090 0774

Kirsten ansat i Syddanske Forskerparker

Kirsten Slæbæk Jensen

Økonomi

Tlf.: +45 2127 9496

Peter ansat i Syddanske Forskerparker

Peter Therkelsen

Udlejning

Tlf.: +45 5190 9181

Birte ansat i Syddanske Forskerparker

Birte Præst

Direktionsbetjening

Tlf.: +45 2025 0129

Michael ansat i Syddanske Forskerparker

Mikael Bjerring

IT & drift / Dataansvarlig

Tlf.: +45 2441 0825

Anja ansat i Syddanske Forskerparker

Anja Højfeldt Jespersen

Kommunikation og markedsføring

Tlf.: +45 2339 9952

Mette ansat i Syddanske Forskerparker

Mette Henriksen

Reception Forskerparken

Tlf.: +45 6315 7209

Mari ansat i Syddanske Forskerparker

Mari Vera Birkeslund

Event og Information Videnbyen

Tlf.: +45 6315 7101

Kim ansat i Syddanske Forskerparker

Kim Nielsen

Teknisk Servicekoordination

Tlf.: +45 2487 4006

Nicolai ansat i Syddanske Forskerparker

Nikolai Løkkegaard

Teknisk Service

Tlf.: +45 2194 4555

Lars Teknisk Service

Lars Ladegaard Justesen

Teknisk Service

Tlf.: +45 2925 3796